Погребение

Минимални услуги при погребение:

 1. Изваждане на смъртен акт – Безплатно
 2. Запазване на час за погребението – 20 лв.
 3. Административно обслужване – 30 лв.
 4. Ковчег обикновен – 96 лв.
 5. Санитарна подготовка и драпиране на ковчег – 45 лв.
 6. Носене и товарене /сваляне и качване от етаж се заплаща допълнително/40 лв.
 7. Разкопаване и зариване – 215 лв.
 8. Извозване от адрес или болница до хладилна камера – 60 лв.
 9. Надгробен знак /кръст/ с надпис от пвц фолио – 15 лв.
 10. Комплексна услуга, организация – 80 лв.
 11. Съхранение в хладилна камера за две денонощия – 40 лв.
 12. Транспорт до гробищен парк стопанисван от ОП/с един служител/ – 30 лв.
  За втори служител има допълнителна цена от 60 лв.

Общо с ДДС: 671 лв.

Забележка: В минималнита цена за кремация и погребение са сумирани само задължителните стоки и услуги! Всички допълнителни стоки и услуги се заплащат допълнително и формират крайната цена, определена с договор оформен между служител на погребални услуги “Мемориум” и клиент заявил услугата.

Можете да видите пълният ценоразпис от тук

Документи, необходими за извършване на погребение в ново гробно място:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствено гробно място:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Лична карта на починалия.
 3. Квитанция за платено гробно място. Ако нямате квитанция служителите на “Мемориум” ще направят необходимата справка в регистрите на “Техническа служба”.
 4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба.
 5. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследствено гробно място.