Кремация

Минимални услуги при кремация:

 1. Съдействие за съставяне на акт за смърт – Безплатно
 2. Запазване на час – 20 лв.
 3. Административно обслужване – 30 лв.
 4. Ковчег обикновен – 130 лв.
 5. Санитарна подготовка – 45 лв.
 6. Носене и товарене – 40 лв.
 7. Кремация, урна Силвър – 500лв.
 8. Съхранение в хладилна камера/20лв/ до две денонощия – 40 лв.
 9. Извозване от адрес или болница – 40 лв.
 10. Извозване от хл. камера до Крематориум Сф-30 лв.
 11. Комплексна услуга по организация – 140 лв.

Приблизителна минимална цена: 1015 лв. /всички стоки и услуги са с включен ДДС/

Средната цена за кремация с всички необходими минимални стоки и услуги включващи пълен тоалет, допълнително съхранение в хладилна камера, храна/за 20 души/ варира в диапазон 1200-1500 лв. Черковният ритуал се заплаща на място и не може да бъде включен предварително в договора, поради различните такси на храмовете и свещениците. 

Забележка: В минималнита цена за кремация и погребение са сумирани само задължителните стоки и услуги! Всички допълнителни стоки и услуги се заплащат допълнително и формират крайната цена, определена с договор оформен между служител на погребални услуги “Мемориум” и клиент заявил услугата.

Можете да видите пълният ценоразпис от тук

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.
 6. Квитанция за платена ниша. Ако нямате квитанция, служителите на “Мемориум” ще направят необходимата справка в регистрите на “Техническа служба”.
 7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
 8. Ако покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.